design funktioner

kølkøler

E1-Serie

kølkøler design funktioner

E1 serie enheder er udstyret med anoder på endestykkerne,  anoderne beskytter skroget mod korrosion , ud over anoderne er der også 2 udluftningsskruer.

Grunden til at placere anoderne på ende stykkerne er, at undgå kamrambolage med fiskenet.

HD-Serie

kølkøler design funktioner

HD-serien er udformet med ekstra forstærkningsplader, hvis køleren er meget lang. 

Dette forhindre kølerrørene i at bøje og vibrere, hvis skibet sejler hårdt i kraftig sø.

Der er ikke tilføjet ekstra monteringspunkter da det er unødvendigt.

Header

kølkøler design funktioner

Fernstrum udvikler løbende sit kølerdesign.

Endestykket med skrogennemføringsstutsen er nu blevet udført i en plade, der giver en større styrke og færre samlinger.

Her vises stutsen der er beregnet til skroggennemføring for slangetilslutning.

L-Serie

kølkøler design funktioner

L-serien er udformet med udvendige montagepunkter, dette kan gøre montagen lettere  og mere uafhængigt af skrogtykkelsen.

Denne montagemulighed kan være en fordel ved retrofit på et eksisterende skib.

Single og multipass design

kølkøler design funktioner

Fernstrum skelner mellem “Single-pass” design og “Multipass” design.

Ved single-pass design strømmer kølervæsken ind i den ene ende, og ud i den anden ende af køleren.

Ved multi-pass design strømmer kølervæsken ind i køleren, ned til endestykket, og tilbage til den anden stuts på samme endestykke.  

Dette giver mulighed for, at køleren bliver kortere og tilslutningerne kommer til at sidde ved siden af hinanden.

Z-Serie

kølkøler design funktioner

Z-Seriens flanger fastlægger skroggennemføringerne, så rørtilslutningerne kan svejses i skibsskroget med påsvejste flanger.

Flangerne leveres med køleren, og er fabrikeret af normalt kulstofstål. Den kan også leveres i rustfast stål.

Monteringsbolte og isolation for disse leveres også med køleren. Dette design er speciel velegnet, når der ikke er adgang til monteringsbeslagene fra skibets indre. 

Det kan især være af betydning, når der er tale om doppeltskrogs skibe. Det medfører ligeledes, at der IKKE er behov for Cofferdam installation inden i skibet.  

Besfæstigelsesbeslagene er standard på denne udformning.

TEKNISKE ARTIKLER
kølkøler design funktioner

kølkøler

kølkøler design funktioner

applikationer

kølkøler design funktioner

installation

kølkøler design funktioner

konstrueret til at køle

kølkøler design funktioner

materiale

kølkøler design funktioner

special kølere

kølkøler design funktioner

stationær og industriel

kølkøler design funktioner

teknologi