om os

Idégrundlag fra virksomhedsstart i 1980

Peter Fournais oprindelige idégrundlag var, design, udvikling og konstruktion af roterende elektriske maskiner og tillige installation af samme, hovedsageligt med henblik på den maritime sektor i Skandinavien – særligt til det danske marked. Her kom idéen til et skibspatent fra hjertet, ved at tænke utraditionelt og betragte en skibsmotor som en levende organisme, idet hjælpeaggregaterne ikke behøver at arbejde så hårdt, når skibet tøffer roligt af sted i rum sø.

Grundideen var den samme som i det menneskelige hjerte. Når man arbejder hårdt, banker hjertet for fuldt drøn. Når man er i hvile, slår hjertet langsom. I denne analogi svare hjertet til hjælpeaggregaterne i et skib, som leverer energi til skibets pumper og elektriske installation så som lys, asynkronmotorer, radar, transformatorer mv.

Denne teknologi lå til grund som værende virksomhedens oprindelig business case, og udmøntede sig for fournais® i et patent, der omfattende hele den europæiske patentunion, plus yderligere 10 lande uden for unionen.

Derfor var det naturligt at fournais® allerede i starten af 1980’erne repræsenterede en tysk generatorproducent, der på daværende tidspunkt specielt egnede sig til dette formål. Virksomheden fournais® kunne således bl.a. fremstille individuelle special roterende elektriske maskiner, efter egen dimensionering, og derved også efter eget design- og patent.

Tilsvarende var det derfor også kun naturligt, at forurnais® begyndte at repræsentere fernstum® i Danmark og Skandinavien, da Fernstum® producere kølkølere, boxkølere og varmevekslere. Fernstum® kølkølere er konstrueret til at køle. Af samme grund er der også forskellige applikationer som retter sig mod særligt mod stationære og industrielle applikationer, alt afhængig af designfunktioner, materiale og teknologi, hvorfor der kan være behov for special kølere.