faq - de mest stillede spørgsmål

0

For at anbefale den bedste kølings løsning til din specifikation, skal vores salgsingeniør have specifikke oplysninger om din motor, skibet og driftsbetingelser. Hvis du ikke har alle de motoroplysninger, der behøves, vil vi hjælpe dig bedst muligt. Fernstrum vedligeholder de nuværende data for alle større motorfabrikanter, så hvis du bare har motortypen har vi alle specifikationerne.

Model nummeret og/eller serienummeret er stemplet i begge ender og/eller øverst i topstykket.

Et anodesæt indeholder: To anoder, fire monteringsbolte, og fire skiver. (I de fleste tilfælde kræves et anode-sæt pr. GRIDCOOLER Kølkøler).

Et pakningssæt indeholder: Alle pakninger, der normalt leveres med en ny køler. Dette omfatter pakninger, der er monteret internt mellem flanger såvel som eksternt mod skroget. Isolation til befæstelses boltene er standardudstyr til din køler.

Der anvendes et kompressionspakningssæt, når der anvendes en GRIDCOOLER Kølkøler til slangetilslutninger, derved er der behov for en ”Cofferdam” (top hat) hen over slangetilslutningerne, hvis der sker en utæthed ved slangetilslutningerne eller skroggennemføringen forbliver vandet inden i denne ”Cofferdan”,( denne tophat er ikke en del at kølerleverancen).

Sættet består af ekstra skiver, pakningsskiver, der er lavet som en blød pakninger på den ene side og en normal gummipakning på den anden side af skroget. Dette pakningssæt er en ekstra foranstaltning, der kan hjælpe med at forhindre væske under tryk ,hvis der sker en utæthed i slangetilslutningen eller skrog gennemføringen, i Cofferdamen ,i at sippe gennem skrogets rørgennemføring.

faq Kompressions pakningssæt

Man må ikke overstige 35 PSI (2,41 bar), ved trykprøvning af en GRIDCOOLER køleren.

Ved indbygning af kølere for 0 knob skroghastighed (dette køler anvendes i havn til generatorer, air conditioning, hydraulik, etc.), frembringer man en termisk konvertionsstrøm på 1/2 knob i søvandet, der flyder forbi køleren. 

Denne strøm er skabt ved opvarmning af det omgivende havvand. Det opvarmede havvand skal have lov til frit at forlade forsænkningen, ellers vil kølesystemet blive overophedet. Nogle forslag om forsænkningsdesign og placering kan findes i vores installation og vedligeholdelse manual.

En lille fordybning som en kølerforsænkning er, som dem vi beskriver i vores installation og vedligeholdelse manual, vil have meget lidt eller ingen indflydelse på størrelsen af en køler. Nøglen til korrekt design og placering af en forsænkning er, at sikre at det opvarmede havvand nemt kan slippe ud af forsænkningen.

Fernstrum bygger en række forskellige kølere til lager. Fernstrum beregner først hver enkelt forespørgsel, der er optimal til din motor, fartøj, og driftsbetingelser. Når den er beregnet sammenligner vi med det, vi har på lager, og hvis der er en, der passer, får kunden mulighed for at få en lagerkøler.