overflade varmeveksler

varmeveksler

Tranter® platecoil® Prime overflade varmeveksler

Tranter PLATECOIL® Prime overfladevarmevekslere leverer effektiv og ensartet termisk kontrol  indsat i en kanal; i jagter og andre skibe, i reaktorer og tørringsanlægr; i fluidbeds eller konfigureret som gas varme genvinding. Ved termisk behandling af enhver art giver PLATECOIL-vekslere dig bedre termisk kontrol end rørspoler.

Procesanlæg på verdensplan har brugt PLATECOILs systemet.

 • Reducerer vand-og damp forbrug
 • Opsamling af spild energi fra fugtige, våde røggasser ved temperaturer så lavt som 67 °C (150 °F)
 • Genbrug lavkvalitets varmeenergi fra afløb
 • Forbedring af de økonomiske resultater i tanke og fartøjer

Disse meget alsidige vekslere er i overensstemmelse med ISO 9001 standarder for design, fremstilling og afprøvning for tailormade, specialfabrikationer eller højvolumen konstruerede systemer.

Overvej alle faktorer: Strømningshastighed, strømningsbalance, varmeoverførings koefficient og holdbarhed – PLATECOIL er konstrueret og fremstillet til hurtigere opstart, konstante temperaturer, bedre kontrol og lang levetid.

Produktions former PLATECOIL® effektivitet

overfladevarmeveksler
Platecoil kan være fremstillet som klemme- og præ-konstruerede køleflader/mixer flader til dobbeltvægget reaktorer eller opgradering af eksisterende fartøjer hurtigt og nemt.

Hovedsagelig består de af to plader der er svejst sammen, hvoraf den ene eller begge er præget. PLATECOIL paneler omfatter en række kanaler, hvorigennem et opvarmnings eller køling medier strømmer.

Der er tre mulige design af multi-zone og to design af  flow konfigurationer der sikrer, at du får den rigtige kombination af flowhastighed og varmetransmissionshastighed med damp, gasser eller væsker ved at væsken enten strømmer igennem kanalerne i serie  eller i parallel. For at designe individuelle løsninger med PLATECOIL bruger Tranter-ingeniører avanceret CFD-modellering (computerriseret fluid dynamics) til at bestemme faktorer som varme overførings koefficienter og konvektionseffekter.

PLATECOIL flow kølerne anvendt til damp og giver reservekapacitet for at kompensere for intermitterende overbelastninger under opstart, og distribuere damp næsten øjeblikkeligt til alle niveauer af pladen. Under belastningssvingningerne opnår PLATECOIL de ønskede driftstemperaturer ekstremt hurtigt med minimal variation. PLATECOIL-konstruktioner til flydende varme-eller kølemedier, herunder varm olie eller kølemidler, fremmer høje interne strømningshastigheder for høje varme overførselshastigheder.

Mere end 300 størrelser er tilgængelige, med bredder der spænder fra 305 mm til 1090 mm (12 i. til 43 i.) og længder der spænder over 585 mm til 3630 mm (23 i. til 143 i.). 

En bred vifte af materialer, regulatorer og finish er tilgængelige. Tilslutningsmulighederne er 3/4 i. til 2 i. NPT eller flange.

korrosionsbestandigt ECONOCOIL®

overfladevarmeveksler
Varme genvindingsenheder, der er fremstillet med ECONOCOIL-paneler, fanger værdifuldt spildenergi fra fugtige og våde røggasser ved temperaturer så lavt som 67 °C (150 °F).

ECONOCOIL® hydraulisk udvidedelsespaneler er en speciel PLATECOIL variant, der fås i udgaver af enkeltprægede eller dobbeltprægede kanaler,  samt størrelser i serie eller parallelle passager. Titanium konstruktion giver lang levetid, hvor meget korossive miljøer findes. Titanium ECONOCOIL paneler giver bedre termisk ledningsevne end enheder konstrueret af tungplade materiale. Høj turbulens resulterer i lav begronings tendens på eksterne og indvendige overflader.

Typiske ECONOCOIL-applikationer

 • Sulfat krom behandlingsløsninger
 • Krominsyre, 10% kogende
 • Nikkelopløsninger (undtagen elektro frit nikkel med fluorider)
 • Inhiberet svovlsyre
 • Inhiberet saltsyre
 • Hypochlorider
 • Havvand eller saltlage
 • Chlorerede carbonhydrider
 • Røggas varmegenvinding
 • Gas opvarmning

PLATECOIL vs Rørspole

Hvornår skal man overveje en pladespoler?

Med brug af en pladsspoler vil du drage fordel af lavere ingeniørarbejde og vedligeholdelsesomkostninger. Ved anvendelse i tanke vil den kompakte pladespoler giver dig stor fleksibilitet.

I et givet rum, vil pladespoleren kun optage halvdelen af pladsen i forhold til en ækvivalent rørspoler. Pladespoler har et stivere design der kræver færre understøtninger, hvilket betyder at der kræver mindre arbejdskraft til installation og gør udskiftning lettere.

Når pladespolere induceres i tanke eller kar, giver det en “skorstens effekt” for naturlig konvektionscirkulation og forbedret varmeensartethed. Modstrømskredsløb maksimerer varmeoverførsel, mens brede flader og åbne sving, effektivt tillader passage af  faste stoffer eller fibre. Pladespolere kan effektivt genvinde varmen fra snavset spildevand, hvilket reducerer termisk forurening.  Rengøringen er meget enkelt, eftersom enhederne er aftagelige uden belægninger falder af.

Pladespoleren varme genvindingsenheder, kan placeres i våd gas og rindende væske, hvilket sparer industrien for effekt. På samme tid, kan der fjernes damp,  og reducere termisk belastning af spildevand . Omdannelse af våde røggasser så lavt som ned til  67 ° c (150 °F) kan give store besparelser.

TEKNISKE ARTIKLER
overfladevarmeveksler

varmeveksler

overfladevarmeveksler

applikationer

overfladevarmeveksler

plade varmeveksler

overfladevarmeveksler

patron varmeveksler