teknologi

kølkøler

En kølkøler er et lukket kredsløb ( kølesystem ) monteret eksternt på skibets skrog, under vandlinjen. Konceptet kølkøling svarer til  anvendelsen af en radiator på en bil. 

Motorens kølevæske cirkulerer gennem køleren, som afgiver varmen fra kølevæsken, før den vender tilbage til motoren. Køleren er i konstant kontakt med havvand, så kølesystemet effektivt kan overføre varmen mellem køle væsken og havvand.

kølkøler teknologi

Gridcooler®  køleren er monteret eksternt på skroget under vandlinjen. 

Motorens kølevæske cirkulerer gennem GRIDCOOLER kølkøleren, som overfører varmen fra kølevæsken til havvandet, før den vender tilbage til motoren. 

Køleren er i konstant kontakt med havvand for effektivt at overføre varme.

fordele

Sammenlignet med et åbent kølesystem (indenbords varmeveksler). Et lukket kredsløb / kølesystem giver flere forskellige fordele. Et  lukket  kølesystem eliminerer behovet for en varmeveksler, søvandpumper, søvandsfiltre, søvnds rørledninger, og den høje vedligeholdelse forbundet med søvandskøling. Det eliminerer også korrosion og sand oplagring i kølekredsløbet og beskytter systemet mod saltvands korrosion. Brugen af en køl køler eliminerer muligheden for havvand at trænger ind i skroget. Fra et miljøvenligt perspektiv giver køkøling en nuludlednings løsning, der eliminerer muligheden for, at forurenende stoffer trænger ud i havvand.

Kølkøling hjælper med at eliminere;

kølkøler teknologi

kølkøler

kølkøler teknologi

applikationer

kølkøler teknologi

design funktioner

kølkøler teknologi

installation

kølkøler teknologi

konstrueret til at køle

kølkøler teknologi

materiale

kølkøler teknologi

special kølere

kølkøler teknologi

stationær og industriel