varmeveksler

heat exchanger

Tranter er en global ingeniør- og produktionsgruppe, der bringer kompakte varmeoverførselsløsninger til kunder over hele verden, understøttet af lokal servicedækning. Tranter er hjemstedet for det bredeste udvalg af svejste varmevekslere i verden.

Trantervarmevekslere deler en ting til fælles - varmeoverførsel gennem plader i stedet for rør. Selv vores spiralvarmeveksler overfører varme gennem to spiralformede plader.

Turbulent strømning med lav hastighed giver høj varmeoverførselseffektivitet og lav begroing.

varmeveksel

Resultatet er kompakte enheder med små varmeoverførselsarealer sammenlignet med konventionelle skal- og rørvekslere.

Pladevekslere sparer både materielle og arbejdskraft ressourcer, hvilket reducerer omkostningerne foran og fremtidige driftsomkostninger.